MIASTA
MARKAKeratynowe prostowanie w?os?w to zabieg, kt?rego popularno?? nie s?abnie ju? od kilku lat. Je?li zastanawiasz si? nad wykonaniem tego zabiegu powinna? pozna? kilka fakt?w.

Uwaga to nie jest zabieg prostuj?cy w?osy. Keratynowe prostowanie w?os?w to tak naprawd? maksymalne od?ywianie za pomoc? keratyny, kt?r? wch?ania w?os pod wp?ywem bardzo wysokiej temperatury.

Skutkiem ubocznym ekstremalnego od?ywienia w?os?w jest to, ?e przez pewien czas w?osy b?d? proste. To wyja?nia nazw? tego zabiegu.

 

UMóW WIZYTę