BYER
VAREMERKEMetoda doczepiania w?os?w za pomoc? tulejek,?to doskona?y spos?b by przed?u?y? i zag??ci? w?osy normalnej grubo?ci lub bardzo grube. Metoda ta nie wymaga stosowania wysokich temperatur i polega na doczepianiu do w?asnych w?os?w pasm za pomoc? ma?ych metalowych tulejek. Metoda pozwala unikn?? stosowania urz?dze? termicznych i ?rodk?w chemicznych bezpo?rednio na powierzchni w?os?w. Metoda jest bezinwazyjna i w pe?ni bezpieczna dla sk?ry g?owy. Rozmiar tulejek, oraz ich rodzaj dobiera si? odpowiednio do grubo?ci i struktury w?osa.???czenia s? bardzo dyskretne, niemal niewidoczne, a tulejki mimo to ?wietnie trzymaj? pasemka. Niewielkich rozmiar?w tulejki s? wype?nione silikonem, co sprawia, ?e pasma nie zsuwaj? si? z naturalnych pasemek, nie przecinaj? naturalnych w?os?w oraz nie ingeruj? w ich struktur?. Po pojawieniu si? odrost?w tulejki mo?na zdj?? i ponownie na?o?y? w?osy przy pomocy nowych ??cze?.

PLUSY METODY NA TULEJKI:

– spektakularny efekt osi?gni?ty w kr?tkim czasie,

– d?ugotrwa?y efekt,

– niewidoczne ??czenia pomi?dzy naturalnymi a doczepianymi w?osami,

bezinwazyjne tulejki z silikonem,

– atrakcyjna cena zabiegu doczepiania w?os?w.

CENNIK:

Przed?u?anie ca?o?ciowe 2 500- 3 500 PLN

Przed?u?anie cz??ciowe – wycena indywidualna

Zdj?cie w?os?w 100- 200 PLN

Podci?gni?cie w?os?w 200- 400 PLN