MIASTA
MARKAUs?uga strzy?enia wraz z konsultacj? fryzjera Hairmate.

Wszyscy kochaj? metamorfozy i haute couture. My dbamy o to aby? codziennie wygl?da?a pi?knie i czu?a si? naturalnie. Nasze ci?cia to wynik ustawicznych szkole? ca?ego zespo?u, obecno?ci na najlepszych pokazach, a przede wszystkim to efekt naszego poszukiwania tego co najbardziej ?wie?e i najpi?kniejsze w modzie.

W cenniku podajemy szacunkowe kwoty, gdy? ostateczna cena jest uzale?niona od czasu pracy fryzjera i d?ugo?ci Twoich w?os?w.

Najnowsze trendy. Aktualne stylizacje. Good vibes, great hair.

* dzieci do 8 roku ?ycia: 50pln