MIASTA
MARKADekoloryzacja włosów Kraków

Us?uga koloryzacji wraz z konsultacj? fryzjera Hairmate.

W kwestii doboru koloru najpierw rozmawiamy, patrzymy na Twoj? cer?, Tw?j styl, temperament a potem m?wimy w jakiej stylizacji widzimy Ci? najbardziej. I to chyba tyle z naszej metodyki. Potem to ju? nasza tajemna wiedza w mieszaniu odpowiednich sk?adnik?w, i oczywi?cie najlepsze kosmetyki. Bez nich ci??ko uzyska? zadowalaj?cy nas efekt. A na koloryzacji znam si? bardzo. Dlaczego? Bo to efekt ci?g?ych szkole?. W Hairmate mamy kilka kosmetycznych brand?w, przez co wiemy wi?cej i mamy szersz? perspektyw?.

W cenniku podajemy szacunkowe kwoty, gdy? ostateczna cena jest uzale?niona od czasu pracy fryzjera oraz zu?ytych materia??w w ramach us?ugi.