CITIES
BRANDMETODA HAIRTALK EXTENSIONS / METODA KANAPKOWA

Znana r?wnie? jako metoda kanapkowa, jest ?wietnym rozwi?zaniem na szybk? zmian? wygl?du. Polega na za?o?eniu pasm w?os?w za pomoc? lekkich i wytrzyma?ych silikonowych ta?m, kt?re przyczepiane s? do naturalnych w?os?w tu? przy samej linii w?os?w klientki. Ta?my trzymaj? si? dzi?ki medycznemu klejowi, kt?ry jest w stu procentach bezpieczny. Ten spos?b przed?u?ania i zag?szczania w?os?w jest bezinwazyjny oraz daje bardzo naturalny efekt, pozwala na ?atwe i cz?ste zak?adanie tych samych pasm. Przekonaj si? o zaletach tej techniki na w?asnej sk?rze i um?w si? na wizyt?!

Dla kogo jest metoda kanapkowa?

– dla os?b, kt?re lubi? cz?sto i diametralnie zmienia? sw?j wizerunek

– dla szukaj?cych naturalnego efektu

– idealna, gdy chcesz, by w?osy wygl?da?y na g?stsze

 

Jakie s? zalety metody kanapkowej?

– nieinwazyjna, nie obci??a naturalnych w?os?w

– wytrzyma?a i trwa?a, nie wymaga cz?stych poprawek

– dyskretna i subtelna

– naturalny efekt g?stszych w?os?w

– pozwala nawet na kilkadziesi?t centymetr?w w?os?w wi?cej

 

Ile kosztuje metoda kanapkowa?

– przed?u?anie ca?o?ciowe: 2000 – 4500PLN (przy konsultacji indywidualnie wycenimy ca?o?? us?ugi)

– przed?u?anie cz??ciowe: wycena indywidualna, zadzwo? do nas!

– zdj?cie w?os?w: 100 – 200 PLN

– podci?gni?cie w?os?w: 400 PLN

 

Um?w si? na darmow? konsultacj?:?575 645 535