MIASTA
MARKAM?skie strzy?enie w?os?w, trymowanie brody, podgolenie brzytw?. Us?uga barberska.

Patrz?c z perspektywy ostatnich kilku lat, wszyscy zgodzimy si? co do jednego: Panowie w Warszawie wygl?daj? zdecydowanie lepiej. W du?ej mierze jest to zas?uga fryzjer?w, no i oczywi?cie Davida Beckhama. ?arty ?artami, ale konkurencja jest niez?a, a my lubimy wysokie stawki i ci??ko trenujemy. Jak? Szkol?c si?, ca?y czas. Na dodatek jeste?my na wszystkich wa?nych pokazach, konferencjach, znamy trendy i wiemy jak ich u?y?. Zapraszamy.