MIASTA
MARKAPakiet strzy?enie i koloryzacja w promocyjnej cenie wraz z konsultacj? fryzjera Hairmate.

Wszyscy kochaj? metamorfozy i haute couture. My dbamy o to aby? codziennie wygl?da?a pi?knie i czu?a si? naturalnie. Nasze ci?cia to wynik ustawicznych szkole? ca?ego zespo?u, obecno?ci na najlepszych pokazach w Polsce i za granic?, a przede wszystkim to efekt naszego nieprzerwanego poszukiwania tego co najbardziej ?wie?e i najpi?kniejsze w modzie.

Je?li do tego do?o?ymy koloryzacj?, wtedy nasz? prac? lubimy najbardziej. Mo?emy wi?cej. Dajemy wi?cej.

W cenniku podajemy szacunkowe kwoty, gdy? ostateczna cena jest uzale?niona od czasu pracy fryzjera oraz zu?ytych materia??w w ramach us?ugi.

Najnowsze trendy. Aktualne stylizacje. Good vibes, great hair.